KURSY ANGIELSKIEGO W LONDYNIE SZKOŁY JĘZYKOWE NAUKA ANGIELSKIEGO W LONDYNIE INTENSYWNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LONDYNIE ANGIELSKI W LONDYNIE OBOZY KOLONIE W LONDYNIE MŁODZIEŻOWE OBOZY JĘZYKOWE LONDYN WAKACYJNE KURSY ANGIELSKIEGO LONDYN

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LONDYNIE

KURSY JĘZYKOWE W LONDYNIE 2016 - ST. GILES COLLEGES 2016
LONDON CENTRAL, LONDON HIGHGATE, BRIGHTON, EASTBOURNE

Informacje ogólne

Szkoła St. Giles powstała w 1955 r. i obecnie składa się z 5 ośrodków mieszczących się w Londynie, Brighton, Eastbourne i San Francisco.

Kursy angielskiego w Londynie

Szkoła jest członkiem stowarzyszenia ARELS, skupiającego najbardziej renomowane placówki zajmujące się nauczaniem cudzoziemców języka angielskiego. St. Giles Colleges jest szkołą rekomendowaną przez British Council. Ponadto, kursy angielskiego w Londynie dla nauczycieli języka angielskiego, organizowane przez St. Giles w Brighton i San Francisco posiadają rekomendację Królewskiego Towarzystwa Nauk w Cambridge.

Znakomite wyniki, osiągane przez studentów szkoły St. Giles to przede wszystkim zasługa wysoko wykwalifikowanych i świetnie wyszkolonych lektorów. Sprawują oni troskliwą opiekę nad studentem już w momencie rozpoczęcia kursu: poprzez wstępny test mający sprawdzić poziom znajomości języka angielskiego u przyszłego słuchacza, regularną, indywidualną pomoc udzielaną studentom oraz organizowane co dwa tygodnie testy oceniające poczynione przez słuchaczy postępy w nauce.

Oprócz nauki języka szkoła St. Giles oferuje swoim studentom możliwość bezpośredniego uczestnictwa w życiu codziennym Amerykanów lub Anglików w czasie wolnym od zajęć.

Możliwości zakwaterowania
Najczęściej wybieraną przez studentów formą zakwaterowania jest pobyt u rodziny. Jest to najlepszy sposób nie tylko na poznanie codziennego życia i zwyczajów Amerykanów lub Anglików, ale również na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie lekcji. Rodziny, które goszczą studentów są troskliwie dobierane przez pracowników szkoły na podstawie informacji o studencie przekazanych przed przyjazdem na kurs. Rodzina goszcząca studenta troszczy się o jego potrzeby oraz przygotowuje posiłki - według preferencji i życzeń naszych studentów. Studentom i młodzieży szkolnej oferujemy również pobyt w akademikach, a osobom, które cenią sobie niezależność proponujemy zamieszkanie w hotelach, które znajdują się w pobliżu szkoły.

W celu zagwarantowania studentom możliwości wyboru preferowanej przez nich formy zakwaterowania prosimy o zawiadomienie nas o swoich wymaganiach co najmniej cztery tygodnie (Wielka Brytania) i osiem tygodni (USA) przed planowaną datą przyjazdu

Poziomy zaawansowania

Pierwszego dnia kursu każdy student zdaje test, który ma na celu sprawdzenie jego wiedzy i zakwalifikowanie go na odpowiedni poziom zaawansowania. Test składa się z części pisemnej i krótkiej rozmowy z nauczycielem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem szkoły.

Na każdym kursie organizowane są grupy na następujących poziomach:
- początkujący
- elementarny
- średnio zaawansowany I
- średnio zaawansowany II
- średnio zaawansowany III
- zaawansowany

Max. ilość uczniów w grupie wynosi 12 osób, ale z reguły nie przekracza ona 8-9 uczestników. Wszystkie kursy językowe w Londynie organizowane przez St. Giles są prowadzone w grupach międzynarodowych, przez co studenci mogą porozumiewać się w języku angielskim, nie tylko z nauczycielem,
ale również między sobą

Egzaminy i certyfikaty

Szkoła St. Giles przygotowuje do wszystkich znanych na świecie egzaminów z języka angielskiego, wtym między innymi do egzaminów: First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English, Oxford Examinations, TOEFL i LCCI Examinations.

Certificate of Proficiency in English, Oxford Examinations, TOEFL i LCCI Examinations. Informacje o datach egzaminów i opłatach za nie można uzyskać w Szkole Języków Obcych "LEXIS".

Wszystkie ośrodki szkoły St. Giles przeprowadzają egzaminy na wszystkich poziomach zaawansowania. Zdanie takiego egzaminu, potwierdzone wynikami kursu, uprawnia uczestnika kursu do otrzymania Certyfikatu Szkoły St. Giles, będącego uwieńczeniem kursu na danym poziomie.

Charakterystyka poszczególnych kursów:

Szkoła St. Giles oferuje kursy angielskiego w Londynie o różnym stopniu intensywności prowadzone tak, by przygotować studentów do realizacji założonych przez nich celów. Minimalny wiek uczestników kursów w Londynie i Brighton to 16 lat. Minimalny wiek uczestników kursów w Eastbourne to 14 lat. (chyba że zaznaczono inaczej - kursy języka angielskiego dla dzieci/ kursy językowe dla seniorów)

- kursy super intensywne (28 godzin tygodniowo) przeznaczone są dla osób, które chcą przygotować się do egzaminów Cambridge. W ciągu dnia odbywa się 6 lekcji: 4 rano i 2 po południu (z wyjątkiem piątków);

Kurs w szkole angielskiego Londyn

- intensywne kursy angielskiego w Londynie (20 lekcji tygodniowo) są przeznaczone dla tych studentów, którzy chcą spędzić co najmniej 2 tygodnie w Anglii i oprócz nauki języka chcą dowiedzieć się czegoś o życiu i kulturze Brytyjczyków. Zajęcia odbywają się rano lub po południu (w zależności od preferencji studenta);

- kursy ogólne (15 lekcji tygodniowo) przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną osiągnąć biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim zarówno w mowie, jak i w piśmie. Zajęcia odbywają się po południu, po 3 godziny dziennie

Lekcje są 50-minutowe.
Oprócz wyżej wymienionych kursów różne oddziały Szkoły St. Giles proponują poszczególne kursy specjalistyczne:

- kursy biznesowe (28 godzin tygodniowo, czas trwania: 4, 8 lub 12 tygodni), na które składają się poranne zajęcia z ogólnego języka angielskiego i popołudniowe z języka biznesu. Główny nacisk jest położony na doskonalenie umiejętności prowadzenia ogólnych rozmów na tematy handlowe, korespondencji i rozmów telefonicznych, sporządzania raportów i wygłaszania przemówień. Kurs ten może zakończyć się zdaniem egzaminu LCCI. Wymagana znajomość angielskiego na poziomie średnio zaaawansowanym II lub wyższym.

- kursy turystyczne (28 godzin tygodniowo, czas trwania: 4 tygodnie) w czasie popołudniowych zajęć studenci poznają słownictwo związane z turystyką, podróżami, hotelami i rezerwacjami. Rano studenci uczą się ogólnego języka angielskiego. Wymagana znajomość angielskiego na poziomie średnio zaaawansowanym.

- kursy akademickie (28 godzin tygodniowo, czas trwania: 4 tygodnie), przeznaczone dla studentów uniwersyteckich, którzy chcą przygotować się pod kątem przyszłych studiów uniwersyteckich w krajach anglojęzycznych. Wymagana znajomość angielskiego na poziomie średnio zaaawansowanym II lub wyższym.

- kursy komputerowe - przeznaczone dla osób pragnących nauczyć się nie tylko języka, ale i obsługi komputera i Inernetu

- kursy dla kadry zarządzającej - przeznaczone dla osób w wieku powyżej 21 lat, które chcą w krótkim czasie opanować słownictwo i umiejętności z zakresu angielskiego języka biznesu. Na kurs składają się zajęcia z prowadzenia negocjacji, prezentacji i analizy danych, z tym, że program nie jest z góry narzucony i może być każdorazowo dostosowywany do potrzeb i życzeń słuchaczy. Kursy trwają co najmniej tydzień i rozpoczynają się co tydzień przez cały rok. W ramach tego rodzaju kursów zajęcia obejmują 20, 30, a nawet 35 godzin tygodniowo. Wymagana znajomość angielskiego na poziomie średnio zaaawansowanym II .

- kursy przygotowawcze do egzaminów Cambridge lub TOEFL - przeznaczone dla osób pragnących studiować na jednym z anglojęzycznych uniwersytetów lub podjąć pracę za granicą. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

- kursy roczne (20 godzin tygodniowo) przeznaczone są dla osób, które chcą nauczyć się angielskiego mieszkając jakiś czas w Anglii, a w przyszłości planują znaleźć zatrudnienie lub rozpocząć studia w jednym z anglojęzycznych krajów. Dalszych informacji udziela Szkoła Języków Obcych LEXIS.

- kursy angielskiego dla młodzieży i dla dzieci (w wieku 10 - 15 lat) przewidziane są w nowoczesnych ośrodkach wypoczynkowych. Oprócz nauki języka dzieci świetnie się bawią i uprawiają sporty, zwiedzają okolicę, a wszystko pod 24-godzinną opieką doświadczonych pracowników szkoły. Dalszych informacji udziela Szkoła Języków Obcych LEXIS.

- kursy "kompaktowe" lub obozy językowe - dla osób w wieku powyżej 16 lat, które nie chcą martwić się kosztami wycieczek czy posiłków. W cenie zawarte są lekcje, zakwaterowanie, posiłki, wycieczki i program wypoczynkowo-kulturalny.

Angielski kurs językowy Londyn

- kursy angielskiego dla seniorów (okres trwania: 1 tydzień) - organizowane wiosną i jesienią dla osób w wieku powyżej 50 lat. Zakwaterowanie w hotelu lub u rodziny. Ilość osób w grupie lekcyjnej nie przekracza 6. Poza nauką języka opracowany jest program zajęć sportowych dla uczestników kursu. Dalszych informacji udziela Szkoła Języków Obcych LEXIS.

- kursy angielskiego - artystyczne (28 godzin tygodniowo), na których studenci poznają słownictwo z zakresu kultury i sztuki, m.in.: historii sztuki, projektowania wnętrz, itd. Wymagana znajomość angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym II lub wyższym.

- kursy języka angielskiego dla nauczycieli - organizowane dla osób, które w swoim kraju ojczystym chcą uczyć lub już uczą języka angielskiego, a pragną podnieść swoje kwalifikacje. Dalszych informacji udziela Szkoła Języków Obcych LEXIS.

- nauka języka angielskiego i praca - kurs ten przeznaczony jest dla tych studentów w wieku od 18 do 30 lat, którzy pragną jednocześnie uczyć się angielskiego i zdobywać doświadczenie zawodowe w wybranej przez siebie dziedzinie. Wymagana znajomość angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym II lub wyższym.

- nauka języka i wypoczynek - oprócz nauki języka oferujemy naszym studentom specjalny
program kulturalno-wypoczynkowy i możliwość uczestniczenia w codziennym życiu
Anglików.

Program wypoczynkowo-kulturalny

Każdy ośrodek St. Giles oferuje ciekawy i bogaty program wypoczynkowy dla uczestników kursów. Są to między innymi wycieczki krajoznawcze, wizyty w muzeach, wyjścia do kin, teatrów i kręgielni. Można też uprawiać ulubione sporty, jak np. tenis, squash, badminton czy siatkówka. W każdym z ośrodków znajdują się: pracownia komputerowa z bogato wyposażoną biblioteką multimedialną, biblioteka z czytelnią i laboratorium językowe. Korzystanie z tych udogodnień jest zazwyczaj bezpłatne albo kosztuje niewiele.

Transport do Londynu

Osoby, które zechcą skorzystać z przejazdów za naszym pośrednictwem winny określić środek transportu w deklaracji zgłoszeniowej lub uzgodnić to z naszym Agentem.
Można skorzystać z:
ˇ samolotu
ˇ autokaru
ˇ pociągu
Bilet odbiera się w SJO "LEXIS", u naszego Agenta lub otrzymuje się go pocztą.

Ubezpieczenie

W czasie podróży student jest ubezpieczony przez przewoźnika (OC). Na czas pobytu za granicą dodatkowo można wykupić ubezpieczenie u wskazanego przez nas Agenta.

OŚRODKI - OPISY KURSÓW i CENY

KURSY ANGIELSKIEGO W BRIGHTON

KURSY ANGIELSKIEGO W EASTBOURNE

KURSY ANGIELSKIEGO W CENTRUM LONDYNU

KURSY W LONDYNIE HIGHGATE

Jak zostać studentem w St. Giles Colleges?

Kursy angielskiego w Londynie z certyfikatem

Wszystkie formalności związane z wyjazdem, rezerwacją, przejazdem, itp. załatwisz osobiście albo korespondencyjnie w Szkole Języków Obcych "LEXIS" lub u naszego Agenta. Po wyborze kursu, zakwaterowania i innych świadczeń wypełniasz formularz zgłoszenia, podpisujesz umowę i wpłacasz odpowiednią kwotę w złotych na nasz rachunek bankowy "LEXIS". Formularz zgłoszenia, jeden egzemplarz umowy i potwierdzenie wpłaty przesyłasz nam pocztą lub faksem, tak abyśmy mogli dostać przesyłkę na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (osoby z innych miast kontaktują się z Agentem)

.
Przed wyjazdem otrzymujesz od nas:
ˇ potwierdzenie przyjęcia na kurs wraz ze stosownym listem dla władz granicznych w Wielkiej Brytanii - po to, aby nie mieć problemów z przekroczeniem granicy,

ˇ bilet na przejazd - jeśli wyjazd będzie z Warszawy (osoby wyjeżdżające z innych miast Polski kontaktują się z Agentem),
ˇ potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania wraz z adresem, telefonem i krótką charakterystyką rodziny goszczącej,
ˇ rachunek za zamówione świadczenia.

napisz - prześlemy kalkulację kosztów